Фирма АВАЛА предлага на територията на Благоевград услугата "Достъп до Интернет" чрез RLAN в съответствие с Обща лицензия №220/01.10.2004г. Общите условия за взаимоотношения между оператора и потребителите (удобрени с Решение № 856 от 04.05.2006г.)са достъпни тук.

Фирмата извършва консултантски услуги, уеб дизайн и разработване на специализирани софтуерни продукти. За повече информация, посетете ни в офиса в Благоевград. (карта)

 
 

© 1998-2006 Vladislav Yurukov - AVALA. Всички права запазени.